Skal du holde presentasjon?

Det kan være en utfordring å skinne foran et stort publikum, og noen talere behersker det bedre enn andre. Taleren er den som skiller en god konferanse fra en dårlig, og dersom du trenger noen impulser som kan gjøre jobben enklere, skal vi gi deg det her. Gjør deg selv bevisst på hvordan du kommuniserer, slik at du får fram budskapet ditt på best mulig måte. Konferanseholdere må vite hva de holder på med, for å kunne få fram informasjon på best mulig måte.

Først og fremst må du skape et godt førsteinntrykk. Det er de syv første sekundene som er det mest vesentlige for inntrykket folk får av deg som taler i konferanser, og som spiller størst rolle for hvordan du vil bli husket. Ikke la nervøsiteten ta overhånd – du vet hva du skal si, og publikum vet i varierende grad hva presentasjonen handler om. Unngå overkompensering ved å snakke for fort og dermed gi inntrykk av at du bare vil bli ferdig med konferansen.

Ta kontroll over rommet

Klarer du å gjøre presentasjonen til din egen, fremstår du langt mer troverdig. Tilhørere må få inntrykk av at den faktiske taleren vet hva hun eller han snakker om, og har en personlig tilknytning til emnet. Øv inn innholdet, unngå å lese fra manus. Vær bevisst på bruk av kroppsspråket ditt, vis engasjement og smitt det over på publikum.

Skap bilder for publikum, husk at rundt 85 % av informasjon vi tar innover oss blir bearbeidet av synssansen. Det er lettere å engasjere tilhørerne når de har noe visuelt å fokusere på i tillegg til din stemme. Bryt opp monotonien ved å vise fram illustrasjoner. En god taler er alfa og omega, og kan være det som utgjør forskjellen på en god og en dårlig konferanse. Glem ikke at den visuelle delen av en presentasjon, altså taleren og vedkommendes kroppsspråk, legges mer merke til enn selve innholdet.